HU RO EN
 
 
  • Facebook
  • Időjárás
  • Valutaváltó

VADÁSZATI FELTÉTELEK

Minden vadásznak és ennek kísérőjének, akik nálunk akar vadászni, ismernie és elfogadnia kell a Romániában érvényes törvényeket és szabályokat.

A romániai törvények szerint, a vendégvadászok egy vadásztársaságnak kell legyenek tagjai saját országukban, és érvényes balesetbiztosítással kell rendelkezzenek a vadászok is és a kísérők is. Mi nem felelünk semmilyen kárral kapcsolatosan vagy bármilyen eseményröl, ami a Romániai tartózkodás idején történik.

Kérelemre rendezünk feliratkozást a kívánt vadászatra és megoldjuk a vadászok fegyverrel Romániába való belépésének formaságait. A kérelmező aláirt „Kérelmet” juttat el nekünk legalább 30 nappal a vadászat kezdő dátuma előtt.

Saját számlánkra előleget kell juttatni, ami 30% a vadászat és a kérelmezett szolgáltatásoknak értékének. 
 A fegyverrel és töltényekkel Romániába való belépési engedély megszerzésének érdekében, a kérelmezők legalább 15 nappal az érkezés dátuma előtt, el kell juttassák nekünk a szükséges adatokat, amiket megkérünk a „Jóváhagyási Értesítés” ben.

Amennyiben a kérelmező elhalassza vagy érvényteleníti kérelmét, az ok és az időszaktól függetlenül, a feliratkozási előleg vissza nem juttatható. A kérelmeket minim 30 nappal az érkezés dátuma előtt be kell jelenteni. Ebben az esetben egy 15% illeték visszamarad a szervezőnek.

Beigazolt rendkívüli vis major esetén (vihar, köd, áradás, előre nem látható és kikerülhetetlen esemény), a feleket nem terheli kötelesség és büntetések nem alkalmazódnak. Az a személy, aki aláírja a „Feliratkozási Kérelmet”, meghatalmazottnak tekintett azoknak, akik felíródnak a kérelembe.

VADÁSZATI JEGYZÖKÖNYV
A vadászokat a vadászterületen a saját felkészült személyzetünk kíséri. A megszerzett trófeák megtisztítását, kikészítését és csomagolását ugyancsak saját képzett személyzetünk végzi. A trófeák elbírálását saját bíráló bizottságunk végzi a vadász jelenlétében.

Minden vadászat után egy jegyzőkönyv készül, amelyben szerepel az elejtett vad, a trófeák mérete, a sebzett vad, hibás lövések és a szervezési díj. Az összes értékből levonódik a már kifizetett 30% előleg értéke.
A végső kifizetés készpénzben történik a vadászat végén, a trófeák elbírálása után. A jegyzőkönyv aláírásával elismerődik, a beirt adatok helyessége.

A vadászok a trófeákat akkor vihetik magukkal, amikor minden illetéket kifizettek és miután kiállítódtak a megfelelő kísérő dokumentumok.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  Design | MODERN VISUAL GRAPHICS · Programed | LOKOPI WEB